Privacy Verklaring Marcode

 

Marcode vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer ik jouw gegevens buiten de EU verwerk zal ik passende (beveiligings)maatregelen treffen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met [email protected]. 

 

Artikel 1 Wie ben ik?

 

Marcode is een eenmanszaak, gevestigd te (3131 AB) Vlaardingen aan de Westhavenkade 16. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54491207. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

 

Ik verwerk je naam, telefoonnummer, e-mail, opleiding en/of baan en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de foto die jij hebt ingesteld in systemen waarmee wij werken, eventuele persoonsgegevens die jij verstrekt in de vragenlijst die ik jou in laat vullen en jouw social media accounts. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, naam van de contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende bedrijfsgegevens, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam als cursist, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, eventuele bedrijfsgegevens, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling anonimiseren.

 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics- en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. 

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, de eerste letter van jouw achternaam en inhoud van jouw bericht. Wanneer jij hier toestemming voor geeft, kan ik hier ook jouw foto bij tonen. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media plaatsen met jouw toestemming. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering. 

 

 

Wanneer jij een afspraak met mij wil maken via de website, vraag ik om jouw voornaam en e-mail. Met het versturen van het Calendly contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw afspraak in kan plannen. De gegevens van dit formulier verwijder ik zodra de afspraak is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Ik verwerk jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar. Recensies over onze diensten kan ik met jouw toestemming op mijn website en social media plaatsen. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

 

Wanneer jij gast bent in mijn podcast verwerk ik jouw naam en de inhoud van het interview, wanneer jij hiervoor het toestemmingsformulier hebt ondertekend. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tot jij een verzoek doet tot verwijdering, wanneer een belangenafweging plaats zal vinden.

 

Ik verwerk in het kader van marktonderzoek met een commercieel belang tot slot jouw gewoonten, branche waarin jij werkzaam bent, opleiding en leeftijd. Ik bewaar deze gegevens totdat mijn onderzoek is voltooid.

 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via jouw werkgever, familielid of organisatie waar ik voor werk. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan deze samenwerkingspartners waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar [email protected]. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring heb ik samen met Sharon de Rooij, meester van de rechten van Lady Lawyer opgesteld. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Jij mag deze privacyverklaring daarom niet voor je eigen bedrijf gebruiken, maar voel je vrij Sharon te mailen.