Helping you master your Business English, Technical English, and conversational skills so that talking English will become your new superpower.
Online courses for systematic thinker. Hands-on knowledge,
custom made courses, from engineer to engineer.
Business English for Busy Engineers
You're an expert in your field, well-known and respected. But there is one nagging problem...
As a busy engineer
with 5 different international projects at the same time, how many times have you sat there and thought to yourself:

 • It's just an email! Why does it take me so long to write it in English?

 • I wish there wasn't so much miscommunication in this project—that costs us so much valuable time.

 • I wish I could argue as articulate in English as in my mother language.
But there's just one {or maybe, a few} problems:
 • You haven't found an English course that gives you the personalized advice you need.

 • No matter how many online articles you read about Business English, you always end up feeling 'not perfect enough'.

 • You don't even know where to start. Grammar, pronunciation, vocabulary. It's all a blur.

 • Or maybe even all of the above?
Are you sitting there and nodding
your head or leaning in closer to your screen as you read this, thinking: "umm, Olivia, have you been reading my diary?"

If so, it's time to take a look at our Systems + Solutions
Systems + Solutions
Get ready to take back your time and get your Business English working for your needs.
Covering all the Bases

This is a package solution to cure your Business English struggles in writing, reading, speaking, and understanding through an initial audit, custom made learning solutions and a teacher who also is an engineer.
A solid base + structure
English on the Fast Track

These are weekly video calls in English. During these chats, the focus is not on grammar but on your communication skills. We target industry-related language and technical aspects of your current projects.
Maintenance + Coffee
In Case of Emergency

Instant coaching on an hourly basis. When time is of the essence: a last-minute presentation, an essential email, or one final check on your technical report.
Expert on Speed Dial
Meet Marcode
Marcode is made up of Ode {a.k.a. Olivia, the Director} and Marc {my geeky sidekick of 20yrs}. One is the professional language coach + civil engineer, the other holds an MSc in microelectronics and speaks seven languages.

My Street Credentials
Hot off the press
{a.k.a. the blog}
I don't often send newsletters, but the ones I do are worth reading.
Want to be the judge of it? Get on the barely used list.
By clicking that button, you'll
 1. confirm you're a genius, and
 2. start getting awesome updates.

Privacy Statement MARCODE
Privacyverklaring
Marcode vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer ik jouw gegevens buiten de EU verwerk zal ik passende (beveiligings)maatregelen treffen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@marcode.org.Artikel 1 Wie ben ik?Marcode is een eenmanszaak, gevestigd te (3131 AB) Vlaardingen aan de Westhavenkade 16. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54491207. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.Ik verwerk je naam, telefoonnummer, e-mail, opleiding en/of baan en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de foto die jij hebt ingesteld in systemen waarmee wij werken, eventuele persoonsgegevens die jij verstrekt in de vragenlijst die ik jou in laat vullen en jouw social media accounts. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, naam van de contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende bedrijfsgegevens, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam als cursist, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, eventuele bedrijfsgegevens, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling anonimiseren.Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics- en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, de eerste letter van jouw achternaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media plaatsen met jouw toestemming. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.Wanneer jij een afspraak met mij wil maken via de website, vraag ik om jouw voornaam en e-mail. Met het versturen van het Calendly contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw afspraak in kan plannen. De gegevens van dit formulier verwijder ik zodra de afspraak is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.Ik verwerk jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar. Recensies over onze diensten kan ik met jouw toestemming op mijn website en social media plaatsen. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering.Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.Ik verwerk in het kader van marktonderzoek met een commercieel belang tot slot jouw gewoonten, branche waarin jij werkzaam bent, opleiding en leeftijd. Ik bewaar deze gegevens totdat mijn onderzoek is voltooid.Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via jouw werkgever, familielid of organisatie waar ik voor werk. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan deze samenwerkingspartners waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. 1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
 3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@marcode.org. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.Artikel 6 SlotbepalingenIk raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@marcode.org. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Deze privacyverklaring heb ik samen met Sharon de Rooij, mr van Lady Lawyer opgesteld. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Jij mag deze privacyverklaring daarom niet voor je eigen bedrijf gebruiken, maar voel je vrij Sharon te mailen.

Cookie Statement MARCODE
Cookiebeleid
Marcode maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.Artikel 1 Welke cookies gebruik ik?

Hier kan je een overzicht vinden van de cookies waar ik via de website www.marcode.org gebruik van maak en waarom ik dit doe.Ik maak gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik jou kan laten zien welke diensten ik aanbied en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt.Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij mijn website al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina's worden bekeken en hoe lang deze worden bekeken.Daarnaast analyseer ik de downloads van mijn gratis producten, openingsratio van mijn nieuwsbrieven en clicks op links in mijn verzonden e-mails met MailerLite.Ik vind het beschermen van jouw privacy echter onwijs belangrijk! Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten: Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en ActiveCampaign. Ik ben overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ik laat een deel van jouw ip-adres anonimiseren.Ik heb op mijn website social plug-ins geplaatst. Met deze social share buttons kan jij mijn berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze share-buttons worden door social media kanalen (LinkedIn, Facebook) cookies op jouw apparaat geplaatst. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikerservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zijn ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen. Kinda creepy, I know. Maar lees maar gerust verder.Artikel 2 Cookies verwijderen

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kan deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet meer wilt dat deze website cookies plaatst, kan jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die ik jou kan leveren.Artikel 3 Slotbepalingen

Ik raad jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website of via e-mail worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die ik gebruik, kan je een e-mail sturen naar info@marcode.org.


Ook deze cookiestatement heb ik samen met Sharon de Rooij, mr van Lady Lawyer opgesteld. Op deze cookiestatement rust auteursrecht. Dus stelen loont niet. Jij mag deze cookiestatement of delen ervan daarom niet voor je eigen bedrijf gebruiken, maar voel je vrij Sharon te mailen.

Terms & Conditions MARCODE
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities

1. Ik ben Marcode, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven onder KvK-nummer 54491207.

2. Jij bent de wederpartij in deze algemene voorwaarden.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mij in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Ik kan niet aan mijn aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. In het aanbod staat de overeengekomen (pakket)prijs vermeld. De vermelde tarieven zijn exclusief overige kosten, waaronder reis- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Ik kan (een deel van) de betaling vooraf verzoeken.
4. Deelname aan een les of traject is pas gegarandeerd wanneer de gehele betaling, of in geval van betaling in termijnen, de eerste termijn is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik heb het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
6. Indien er sprake is van meerwerk zal dit pas worden uitgevoerd na overleg en goedkeuring en in rekening worden gebracht volgens mijn gebruikelijke tarieven. Wij kunnen in een dergelijk geval een overeengekomen pakket wijzigen.
7. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
8. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.

2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stel jij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening en ben ik niet verantwoordelijk voor het niet na kunnen komen van de verdere planning.Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Jij erkent dat het resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet en overige factoren.
2. Doordat mijn diensten online geleverd worden, kan ik niet garanderen dat mijn diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. Jij dient te zorgen voor een stabiele internetverbinding, een rustige locatie om de les te volgen en een headset. Om het meeste uit de les te kunnen halen is het aan te raden op een tablet of laptop te werken.
3. Indien jij tijdens de les, door factoren waar ik geen invloed op heb, geen volledig gebruik kunt maken van de overeengekomen lesduur, komt dit voor jouw eigen rekening en risico.Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Ik ben bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ik maak een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Er zal in overleg worden gezocht naar een alternatieve datum of indien een andere datum niet mogelijk is, worden gezorgd voor vervanging.
3. Indien het niet mogelijk is een offline les door te laten gaan, heb ik het recht de les online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie.
4. Een wijziging van de overeenkomst, waaronder een wijzing in het aantal lessen of een wijziging in het aantal personen dat tijdens een les aanwezig is, kan worden beschouwd als meerwerk en als dusdanig in rekening worden gebracht, zoals aangegeven in artikel 4.6 van deze voorwaarden.
5. Voor de aanschaf van deelname aan een vooraf opgenomen webinar gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: jij krijgt na aanschaf direct toegang tot de content waardoor de bedenktijd is uitgesloten. Indien jij je hebt ingeschreven voor een live webinar gelden de annuleringsvoorwaarden uit het volgende lid.
6. Voor annulering van overige overeenkomsten gelden de volgende voorwaarden: annulering binnen twee weken na het accorderen van de offerte is kosteloos, tenzij er ten tijde van annulering al voorbereidingen zijn getroffen of een of meerdere sessie hebben plaatsgevonden. In dat geval worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren direct opeisbaar. Bij annulering later dan 14 kalenderdagen na acceptatie van de offerte worden de reeds verbruikte lessen in rekening gebracht, plus 25% per les die stond gepland.
7. Indien jij verhinderd bent voor een losse les (binnen een traject) dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan een les kenbaar te worden gemaakt. Een verplaatste sessie dient te allen tijde binnen de looptijd van het traject plaats te vinden. Indien de sessie niet wordt ingehaald kan dit van invloed zijn op de doelstellingen. Bij annulering binnen 48 uur, het verstek laten gaan van een les of meer dan 15 minuten te laat komen voor een les, komt de les te vervallen en blijft de betalingsverplichting voor die les in stand.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben wij beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een B2B overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

4. Indien jij de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

4. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben voor het veroorzaken van directe schade die voldoet aan dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

5. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en content.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Ik verleen een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om mijn content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Materiaal tijdens een overeenkomst beschikbaar gesteld mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Jij mag in beperkte mate gedeelten van de les op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding en het enkel eigen content uit opdrachten bevat. Het is niet toegestaan de grotere delen uit de les gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere deelnemers betrokken zijn.
4. Jij mag de lessen niet volledig opnemen, tenzij anders overeengekomen.
5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11 Communicatie

1. Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst hebben verkregen. Jij wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Ik heb het recht deelnemers die door hun gedrag het verloop van een les belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende les of toekomstige lessen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende les onverlet.

Artikel 12 Klachten

1. Jij dient klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar binnen 7 kalenderdagen op de klacht te reageren.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.

Deze algemene voorwaarden heb ik samen met Sharon de Rooij van Lady Lawyer opgesteld. Op deze algemene voorwaarden rust auteursrecht. Jij mag deze algemene voorwaarden daarom niet voor je eigen bedrijf gebruiken, maar voel je vrij Sharon te mailen. Drop my name ;-)